Skip to content

Ubezpieczenie na życie – to warto wiedzieć!

Ubezpieczenie na życie to polisa, która „aktywuje się” w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w umowie. Najczęściej jest nią śmierć ubezpieczonego, która skutkuje tym, że jego bliscy otrzymają świadczenie pieniężne. Można tę ochronę rozszerzyć, tak by ubezpieczony otrzymał pieniądze w razie pobytu w szpitalu czy poważnego zachorowania.

Ubezpieczenie na życie to polisa, która ma wesprzeć bliskich ubezpieczonego w razie jego śmierci. Osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia, co miesiąc opłaca składkę, a w razie zaistnienia okoliczności objętych umową ubezpieczyciel wypłaca osobom wskazanym w polisie świadczenie.

Wariant podstawowy można jednak rozbudować o inne zdarzenia, tak by zabezpieczyć ubezpieczonego również na okoliczność poważnego zachorowania czy udziału w wypadku samochodowym.

Dla kogo jest ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie to produkt, który zabezpiecza przyszłość finansową bliskich osób. Dlatego też zawarcie umowy powinny wziąć pod uwagę przede wszystkim osoby, które założyły rodzinę, ponieważ dzięki temu ich bliscy będą mogli liczyć na wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej, np. w razie śmierci osoby ubezpieczonej.

Kto może zawrzeć taką umowę? Ubezpieczenie na życie jest przeznaczone dla osób pełnoletnich. Żadnych innych kryteriów – poza wiekowym – ubezpieczyciele nie przewidują.

Rodzaje ubezpieczeń na życie

Ubezpieczenia na życie możemy podzielić wedle kilku kryteriów, ale z praktycznego punktu widzenia najważniejszy jest podział na ubezpieczenia terminowe i bezterminowe.

Ubezpieczenie terminowe zapewnia ochronę do końca trwania umowy, czyli przez określoną w umowie liczbę lat. Przez ten czas ubezpieczony korzysta z ochrony w ustalonym zakresie. Po upływie terminu umowę można przedłużyć.

Polisa bezterminowa zapewnia z kolei ochronę dożywotnio, a suma ubezpieczenia jest wypłacana po śmierci ubezpieczonego. Umowa zawierana jest z myślą o bliskich, a nie świadczeniu na rzecz ubezpieczonego.

Ubezpieczenia na życie a koszty

Polisy na życie różnią się od siebie zakresem ubezpieczenia, a co za tym idzie – ceną. Na wysokość miesięcznej składki wpływają też inne czynniki, m.in. wiek ubezpieczonego.

  • Zasadą jest, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka. Każdy chciałby, aby po jego śmierci dzieci otrzymały po kilkaset tysięcy złotych, ale to wiąże się z wyższą składką miesięczną, która płacona będzie przez co najmniej kilkanaście lat. Warto ustawić ją na takim poziomie, by nie stanowiła obciążenia dla budżetu domowego.
  • Dla ubezpieczyciela wiek klienta ma ogromne znaczenie: z każdym kolejnym rokiem zwiększa się ryzyko poważnego zachorowania oraz śmierci, przez co ubezpieczyciel konsekwentnie podnosi składkę ubezpieczeniową. Nie warto więc odkładać zakupu polisy na później, bo z każdym kolejnym rokiem oferta będzie mniej korzystna.
  • Zawarcie umowy poprzedza wypełnienie przez klienta ankiety medycznej, która ma na celu określenie stanu zdrowia. Klient zostanie poproszony o wyszczególnienie chorób przewlekłych i dotychczasowych poważnych zachorowań, odpowie także na pytania o nałogi. Na tej podstawie ubezpieczyciel określa ryzyko przedwczesnej śmierci, zawału czy udaru.

Ubezpieczenie na życie a zakres ochrony

Polisa na życie w podstawowym wariancie zapewnia wypłatę odszkodowania dla bliskich, gdy dojdzie do śmierci ubezpieczonego. Można ją jednak rozszerzyć o inne zdarzenia. Zwiększenie składki może zagwarantować wypłatę świadczenia także w innych sytuacjach, np. w razie:
  • wypadku komunikacyjnego,
  • pobytu w szpitalu,
  • zdiagnozowania poważnej choroby,
  • zdiagnozowania nowotworu złośliwego,
  • trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Pozwala to zindywidualizować polisę, gdyż ubezpieczony może zdecydować, na jakiej ochronie najbardziej mu zależy, a które „komponenty” pominąć.I tak, osoby, które mają w rodzinie historię chorób nowotworowych czy kardiologicznych, powinny rozważyć ubezpieczenie się na okoliczność zachorowania, a kierowcy mogą pomyśleć o rozszerzeniu ubezpieczenia o skutki udziału w wypadku samochodowym.