Skip to content

Kredyt refinansowy

Kredyt refinansowy to propozycja dla wszystkich kredytobiorców, którzy w trakcie obowiązywania umowy doszli do wniosku, że na rynku pojawiły się lepsze oferty i kredyt, który mają spłacać jeszcze przez wiele lat, przestał być wobec nich konkurencyjny.

O refinansowaniu może także pomyśleć kredytobiorca, którego zdolność kredytowa poprawiła się w trakcie trwania umowy i dziś mógłby wynegocjować lepsze warunki. Za refinansowaniem stoi przekonanie, że nawet w wieloletniej umowie kredytowej można coś zmienić.

Co to jest kredyt refinansowy?

Kredyt refinansowy to propozycja dla osób, które zaciągnęły kredyt na wiele lat i w pewnym momencie spłacania go zorientowały się, że na rynku pojawiły się ciekawsze oferty. Raz zawarty kredyt nie wiąże bezwarunkowo. Oczywiście, trzeba spłacić pożyczoną kwotę, ale nie jest powiedziane, że nie można zrobić tego na rzecz innego banku.

Tym właśnie jest refinansowanie kredytu. Polega na przeniesieniu zobowiązania finansowego do innego banku.

Jeśli zawarłeś już wieloletnią umowę kredytu, ale nadal interesujesz się ofertami bankowymi i wiesz, że dziś warunki są lepsze niż kilka lat temu, to sygnał, że warto przemyśleć refinansowanie zobowiązania.

Kiedy warto refinansować kredyt?

Dlaczego w poprzednim punkcie znalazło się to zastrzeżenie, że refinansowanie polecane jest osobom, które spłacają wieloletnie zobowiązania?

Przy umowach zawartych na krótki czas kredytobiorca rzadko zapoznaje się z nowymi propozycjami, które pojawiły się już po tym, jak zaciągnął zobowiązanie. Ponadto przy krótkich kredytach często przewidziane są dodatkowe opłaty za wcześniejszą spłatę.

Co innego przy wieloletnim zobowiązaniu, gdy bardziej korzystna oferta może przełożyć się na wymierne oszczędności.

Z tych powodów refinansowanie kredytów najczęściej dotyczy kredytów hipotecznych albo zaciąganych przez przedsiębiorców kredytów inwestycyjnych. Nie można jednak wykluczyć refinansowania kredytu gotówkowego lub zaciągniętego na zakup jakichś drogich towarów, np. samochodu, ale zdarza się to rzadziej.

Kiedy refinansowanie kredytu jest opłacalne?

Refinansowanie kredytu jest korzystne w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, jeśli w trakcie trwania umowy poprawiła się Twoja sytuacja finansowa, w związku z czym, gdybyś dziś ubiegał się o kredyt, bank zaproponowałby Ci lepsze warunki.

Być może kredyt hipoteczny zaciągnąłeś krótko po studiach, gdy zacząłeś pierwszą pracę. Twoje zarobki były na tyle dobre, że bank po zbadaniu zdolności kredytowej uznał Cię za wiarygodnego klienta, ale jednocześnie na tyle niskie, że nie miałeś silnej pozycji negocjacyjnej i nie mogłeś ustalić korzystnych warunków.

Po latach to się zmieniło. Twoje zarobki znacząco wzrosły, do tego mąż lub żona zarabia bardzo dobrze, więc po zsumowaniu dochodów okazuje się, że macie bardzo wysoką zdolność kredytową. Gdybyście dziś ubiegali się o kredyt, bank spojrzałby na Wasz wniosek zupełnie inaczej. Nie wszystko stracone – wciąż można to zmienić!

Po drugie, kredyt refinansowany jest opłacalny, gdy zmieniła się sytuacja na rynku kredytowym. Banki uatrakcyjniają ofertę, dostosowują ją do aktualnych potrzeb klientów, wprowadzają promocje. Chcą być konkurencyjne wobec innych graczy na rynku, by przyciągnąć nowych klientów, ale kto powiedział, że nowym klientem nie może być osoba, która już spłaca swoje zobowiązanie?

Z dużym przekonaniem można założyć, że przeniesie kredytu do innego banku będzie opłacalne w przypadku wszystkich długoterminowych zobowiązań kredytowych opiewających na znaczne sumy – chyba że kredyt został udzielony na tak dobrych warunkach, że żadna inna promocja ich nie przebije.

Kredyt refinansowy – najczęstsze pytania

Procedura refinansowania kredytu jest zbliżona do udzielania kredytu hipotecznego.

 • Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o refinansowanie kredytu do wybranego banku.
 • Bank bada Twoją zdolność kredytową na podstawie zaświadczenia o dochodach i wyciągu z konta bankowego. Weryfikuje także historię spłaty kredytu, który chcesz refinansować. Jeśli miałeś opóźnienia w płatności rat, szanse na refinansowanie spadają.
 • Jeśli bank wyda pozytywną opinię, zawrzesz z nim umowę o przeniesienie kredytu hipotecznego.
 • Po zawarciu umowy Twój „nowy bank” informuje o tym instytucję, w której do tej pory spłacałeś zobowiązanie i przeleje środki na spłatę kredytu.
 • W międzyczasie nowy bank-kredytodawca załatwia kwestie formalne, wśród których jest ustanowienie nowej hipoteki na nieruchomości.

Refinansowanie kredytu jest poprzedzone badaniem zdolności kredytowej wnioskodawcy. Bank nie zgodzi się na to, byś „przeszedł’ do niego ze swoim długiem, jeśli:

 • nie masz wystarczająco wysokiej zdolności kredytowej,
 • masz złą historię kredytową.

Nie ma znaczenia, czy opóźnienia w spłacie dotyczą kredytu, który chcesz przenieść, czy innego zobowiązania. Standardowo w procesie badania zdolności kredytowej bank zapoznaje się z informacjami zawartymi w BIK i jeśli na ich podstawie dojdzie do wniosku, że nie jesteś wiarygodnym klientem, odmówi zawarcia umowy.

Refinansowanie jest korzystne w przypadku większości wieloletnich zobowiązań. Ważne przy tym, abyś wybrał dobrą ofertę, tak by nowe warunki były zdecydowanie lepsze niż parametry dotychczasowego kredytu. Przenalizuj propozycje kilku banków.

 • Pamiętaj, że na koszty kredytu składają się nie tylko odsetki, ale także wszelkie dodatkowe opłaty i prowizje – niektóre są płatne jednorazowo, inne także w kolejnych latach.
 • Uwzględnij koszty związane z przeniesieniem zabezpieczeń (np. opłaty sądowe związane z wpisem lub zmianą hipotek).
 • Upewnij się, że umowa kredytu nie przewiduje prowizji z tytułu wcześniejszej spłaty. Jeśli tak jest, wstrzymaj się z refinansowaniem do czasu, kiedy prowizja przestanie obowiązywać.

Im więcej parametrów uwzględnisz, tym kredyt refinansowy będzie lepiej odpowiadał Twoim potrzebom.

Aby bank zbadał Twoją zdolność kredytową, musisz przedłożyć:

 • zaświadczenie o zarobkach,
 • wyciąg z rachunku za wskazany przez bank okres.

Konieczne będzie też przedstawienie dokumentacji związanej z dotychczas spłacanym zobowiązaniem: umowa kredytowa oraz dokument, z którego wynika, jaka kwota pozostała do spłaty.

Trzeba będzie także zlecić rzeczoznawcy określenie aktualnej wartości nieruchomości.

Warunki banków mogą się zmieniać. Refinansowanie jest jednak z reguły bezpłatne, ale nie można wykluczyć, że niektóre banki uzależnią je od jednorazowej opłaty.

Należy mieć też na uwadze koszt związany z wykreśleniem z księgi wieczystej poprzedniego wpisu banku kredytującego i opłatę za wpisanie do księgo nowego banku.