Skip to content

Ubezpieczenia na życie

Indywidualna polisa na życie zapewnia ochronę bliskich na wypadek śmierci ubezpieczonego. Podstawowy wariant zapewnia wypłatę środków osobom uposażonym, czyli wskazanym w umowie bliskim, a rozszerzony – także wypłatę pieniędzy w razie hospitalizacji ubezpieczonego albo niezdolności do pracy.

Polisa na życie to produkt modułowy. Wersję podstawową możesz rozszerzyć o dodatkowe opcje. Polisa może dotyczyć nie tylko Ciebie, ale i Twoich bliskich. W trakcie trwania umowy polisy na życie możesz dowolnie zmieniać zakres ochrony oraz dodawać kolejne osoby. W ten sposób elastycznie dopasowujesz warunki do swoich zmieniających się potrzeb. Ubezpieczenie na życie można podjąć na konkretny okres lub dożywotnio.

W niektórych przypadkach ubezpieczyciel daje możliwość inwestowania środków. Ubezpieczony sam decyduje, czy chce część składki przeznaczyć na inwestycję.

Co to jest ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie wspiera finansowo bliskich ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Ubezpieczony płaci miesięczną lub roczną składkę, a gdy dojdzie do zdarzenia objętego umową, ubezpieczyciel wypłaci uprawnionym w polisie osobom odszkodowanie.

Polisy na życie to bardzo niejednorodna grupa produktów ubezpieczeniowych. Można wybrać wariant podstawowy albo rozbudować ubezpieczenie, ochroną można objąć siebie albo bliskich. Różny jest też tryb zawierania umowy – ubezpieczenie może być indywidualne lub grupowe.

Biorąc to pod uwagę, wyróżniamy następujące rodzaje ubezpieczeń na życie:

 • polisę indywidualną i grupową,
 • polisę inwestycyjną,
 • polisę terminową i bezterminową,
 • polisę posagową,
 • polisę NNW.

Co obejmuje ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie zawierane jest najczęściej na wypadek śmierci, ale może zostać również uruchomione, gdy dojdzie do:

 • pobytu w szpitalu,
 • określonych zabiegów medycznych,
 • poważnej choroby,
 • zdiagnozowania nowotworu złośliwego,
 • uszczerbku na zdrowiu,
 • urazu ciała,
 • niezdolności do pracy.

Ubezpieczenie na życie – najczęstsze pytania

Umowę ubezpieczenia indywidualnego każdy zainteresowany zawiera samodzielnie, natomiast polisę grupową można nabyć poprzez dołączenie do większej grupy. Najczęściej zawierana jest za pośrednictwem pracodawcy (firmy przedstawiają je jako benefit pracowniczy), ale ofertę ubezpieczenia grupowego może złożyć Ci również bank albo sieć telefonii komórkowej.

Z reguły składki w ubezpieczeniach grupowych są niskie, więc nie stanowią obciążenia dla budżetu, ale też suma ubezpieczenia jest niska, a co za tym idzie, ubezpieczyciel wypłaci małe odszkodowanie.

Zawarcie umowy indywidualnej polisy daje większe pole do stworzenia produktu – poprzez rozszerzanie polisy o kolejne komponenty – który w największym stopniu będzie odpowiadał potrzebom ubezpieczonego.

Ubezpieczenie terminowe zapewnia ochronę do czasu zakończenia umowy. Po tym terminie ubezpieczyciel wypłaci Ci pieniądze w określonej w umowie wysokości.

Dla kogo polisa terminowa? To produkt dla osób chcących korzystać z ochrony ubezpieczeniowej, a przy tym oszczędzać.

Polisa bezterminowa zakłada opłacanie składki tylko do pewnego momentu, a wpłacone pieniądze po Twojej śmierci zostaną wypłacone najbliższym wskazanym w umowie.

Dla kogo polisa bezterminowa? To produkt dla osób, które chcą zabezpieczyć bliskich po swojej śmierci. Z reguły decydują się na nią rodzice albo dziadkowie, pragnący w ten sposób zapewnić pieniądze dzieciom lub wnukom.

Zabezpieczeniem dla dzieci – i sposobem na ułatwienie im startu w dorosłość – jest także polisa posagowa. Polisę mogą nabyć nie tylko rodzice, ale też inne bliskie osoby, np. dziadkowie. Umowa zawierana jest na okres od 5 do 25 lat.

Ubezpieczenia na życie mogą być rozszerzane o różne „moduły”, więc nie da się jednoznacznie powiedzieć, ile kosztuje taka polisa. Innymi czynnikami wpływającymi na cenę są:

 • wiek ubezpieczonego – wraz z wiekiem rośnie ryzyko chorób i śmierci, więc starsi klienci są z punktu ubezpieczyciela bardziej ryzykowni. Jeśli chcesz kupić polisę, nie odkładaj tego na kolejne lata,
 • stan Twojego zdrowia – ubezpieczyciel poprosi Cię o uzupełnienie ankiety medycznej, w której jesteś zobowiązany do udzielenia wyłącznie prawdziwych informacji. Zatajenie informacji może skutkować tym, że w razie wystąpienia określonej choroby objętej ubezpieczeniem firma odmówi wypłaty odszkodowania, jeśli dowiedzie, że choroba ta istniała przed zawarciem umowy,
 • wysokość sumy ubezpieczenia – im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa składka,
 • zakres ochrony – rozbudowa polisy o dodatkowy zakres ochrony nie pozostaje bez wpływu na składkę. Zastanów się, jakiego zabezpieczenia potrzebujesz,
 • częstotliwość płacenia składki – z reguły składki są opłacane z góry za cały rok – jest to rozwiązanie tańsze, niż rozłożenie kwoty na miesięczne raty

Zanim wybierzesz ubezpieczenie na życie, porównaj oferty. To ważne nie tylko dlatego, że wybierając pierwsze z brzegu ubezpieczenie ryzykujesz, że przepłacisz, ale przede wszystkim może nie dać ono Tobie i Twojej rodzinie odpowiedniej ochrony.

Wybierając polisę ubezpieczeniową nie kieruj się wyłącznie wysokością składki. Kluczową kwestią powinien być zakres ochrony, a także wartość sumy ubezpieczenia.

Jeśli chcesz porozmawiać o ubezpieczeniach na życie z bezstronnym ekspertem, skontaktuj się z zespołem Sofinanse. A może interesują Cię ubezpieczenia i inwestowanie w jednym? Wszystko Ci wyjaśnimy i pomożemy wybrać wariant najlepiej odpowiadający Twoim potrzebom!