Skip to content

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to jedno z najpoważniejszych zobowiązań finansowych, jakie można zaciągnąć. Ważne, by decyzja o jego wyborze była dobrze przemyślana, bo jej konsekwencje trwać będą nawet przez 30 lat.

Aby uniknąć błędu, warto skontaktować się z ekspertem kredytowym, który doskonale rozumie specyfikę kredytów i pomoże wybrać najkorzystniejszą ofertę. To nic nie kosztuje, a pozwala spokojnie i bezpiecznie przejść przez procedurę kredytową!

Kompleksowe wsparcie eksperta

Osoba niemająca styczności z bankowością i zarządzaniem finansami ma wiele pytań dotyczących kredytów. Ile to będzie kosztować, jakie są kroki do uzyskania kredytu, na co zwrócić uwagę przy wyborze oferty?

Gdy potencjalny kredytobiorca wybierze już kredyt, musi skompletować dokumenty i złożyć je w odpowiednim terminie. To wszystko może być bardzo stresujące, zwłaszcza jeśli klient podpisał już umowę rezerwacyjną na zakup mieszkania i wniósł opłatę z tego tytułu. Jeśli nie uzyska kredytu, pieniądze przepadną.

Cały ten proces jest dużo łatwiejszy, jeśli klient może liczyć na pomoc eksperta kredytowego, który pomoże mu wybrać najlepszy, ze względu na jego sytuację i potrzeby, kredyt, wyjaśni wątpliwości, pomoże przygotować niezbędne dokumenty i będzie monitorował całą procedurę aż do czasu wypłaty środków.

Dziś każdy może bezpłatnie skorzystać z pomocy eksperta, który na co dzień zajmuje się kredytami, dzięki czemu doskonale zna oferty banków i umie wybrać tę najlepszą.

Porównaj ofertę banków

Uzyskanie kredytu hipotecznego to bardzo złożona procedura. Już sam wybór najlepszej oferty może powodować trudności, bo różnią się one od siebie i niekiedy trudno porównać ich parametry.

Jeden bank oferuje niższą prowizję, drugi obniża marżę, trzeci jest gotowy udzielić kredytu klientowi, który nie zebrał 20% wkładu własnego. Która z tych propozycji jest najkorzystniejsza w kilkudziesięcioletniej perspektywie?

Porównanie ofert kilku banków to pierwszy krok do wyboru najlepszego kredytu. Nie wolno przy tym kierować się zapewnieniami wyrażanymi w reklamach, bo mogą one znacząco odbiegać od tego, co w rzeczywistości proponuje bank.

Nie bez przyczyny w reklamach telewizyjnych, małym drukiem, napisane jest, że reklama nie stanowi oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

Do najważniejszych parametrów, na które trzeba zwrócić uwagę, należą:

 • prowizja za udzielenie kredytu – to jednorazowa opłata, którą bank pobiera z chwilą uruchomieniu kredytu. Może być doliczona do zadłużenia lub płatna oddzielnie. Jej wysokość może wynieść kilkanaście procent, ale równie dobrze dany bank może w ogóle nie pobierać prowizji, gdyż ogłosił czasową promocję;
 • odsetki – ich wysokość zależy od oprocentowania kredytu;
 • ubezpieczenie kredytu – banki wymagają nie tylko wykupienia ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia nieruchomości, ale także dokonania cesji na swoją rzecz. Ubezpieczenie trzeba utrzymywać przez cały czas trwania umowy kredytowej.

Uzyskaj najlepszy kredyt hipoteczny

Wiele osób składa wniosek o kredyt w banku, w którym posiadają konto. Nie sprawdzają oferty konkurencji, bo zakładają, że z racji wieloletniej relacji ich bank przedstawi im najkorzystniejszą ofertę. Może czekać ich rozczarowanie, bo nie ma gwarancji, że bank potraktuje ich inaczej niż klientów „z zewnątrz”.

Rozpatrując wniosek o kredyt, bank bierze pod uwagę wysokość dochodów klienta i źródło ich pochodzenia (umowa o pracę, emerytura, umowa cywilnoprawna, własna działalność gospodarcza), wkład własny oraz sytuację życiową klienta (czy ma dzieci, czy kredyt jest brany wraz z małżonkiem?).

To wszystko będzie miało dla banku większe znaczenie przy badaniu zdolności kredytowej niż fakt, że dana osoba od lat otrzymuje wynagrodzenie na konto prowadzone w tym konkretnym banku.

Warto sprawdzić ofertę innych banków, bo może być korzystniejsza. Co ważne, banki regularnie ogłaszają promocje, w ramach których np. znacząco zmniejszają marżę lub prowizję. Eksperci kredytowi śledzą bankowe promocje i doradzą klientowi, którą ofertę warto wziąć pod uwagę.

Kredyt hipoteczny – najczęstsze pytania

W głowie osoby, która chce zaciągnąć kredyt, kłębią się rozmaite pytania. Nic dziwnego, przecież kredyt to poważne zobowiązanie, które spłacane będzie przez wiele lat. Dlatego kredytobiorca musi być świadomy wszystkich kwestii z nim związanych. Postaramy się odpowiedzieć na kilka przykładowych wątpliwości.

Aby zaciągnąć kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, należy mieć wkład własny na poziomie minimum 20% wartości kupowanej nieruchomości. Niektóre banki są skłonne zaakceptować niższy wkład (ale nie mniejszy niż 10%), pod warunkiem że klient zabezpieczy brakujące oszczędności za pomocą ubezpieczenia.

Osoby, które nie zebrały wymaganego wkładu własnego, ale posiadają stałe wynagrodzenie, mogą skorzystać z rządowego programu Rodzinnych Kredytów Mieszkaniowych, gdzie wkład jest zabezpieczany przez BGK (początkowo program znany był pod nazwą Mieszkanie Bez Wkładu Własnego).

Skierowany jest on do osób, które posiadają zarobki umożliwiające spłatę kredytu na mieszkanie, ale jednocześnie nie mają środków na wymagany wkład własny. Na wsparcie nie mogą liczyć gospodarstwa o niskich dochodach – dla nich przeznaczone są inne programy polityki mieszkaniowej.

Dla beneficjentów programu przewidziane są dodatkowe korzyści. Jeśli w czasie spłaty kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko, część kapitału zostanie umorzona.

Gwarantowanych kredytów mieszkaniowych udzielają banki, które zawarły w tym zakresie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Nie wszystkie banki mają ten program w ofercie, więc jeśli ktoś chce z niego skorzystać, musi upewnić się, że wybrany przez niego bank daje taką możliwość.

Przy ubieganiu się o kredyt klient musi przedłożyć szereg dokumentów i wyciągów. Ważne, by były aktualne, jeśli więc procedura przyznania kredytu przedłuży się, bank poprosi o wygenerowanie nowych, odpowiadających stanowi aktualnemu dokumentów.

Dokumenty, których zażyczy sobie bank, różnią się w zależności od tego, jaka jest sytuacja zawodowa klienta. Inne dokumenty przedkłada osoba mająca umowę o pracę, a inne – przedsiębiorca.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę musi przedłożyć:

 • oświadczenie o dochodach,
 • umowę o pracę,
 • zaświadczenie o źródle dochodów,
 • wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie (najczęściej za 6 ostatnich miesięcy),
 • zaświadczenia z ZUS (w przypadku otrzymywania zasiłków),
 • opcjonalnie – PIT 37 za ostatnie dwa lata wraz z potwierdzeniem przyjęcia przez Urząd Skarbowy.

Osoba wykonująca obowiązki w oparciu o umowę cywilnoprawną:

 • wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy o dzieło/zlecenia,
 • rachunki z umowy o dzieło/zlecenia,
 • zaświadczenie o dochodach (w przypadku stałego zleceniodawcy),
 • opcjonalnie – PIT 37.

Przedsiębiorca:

 • PIT-y za poprzedni rok obrachunkowy,
 • zaświadczenie o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie 24 miesiące (w przypadku korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego) albo księgę przychodów i rozchodów,
 • zaświadczenie z US o niezaleganiu z tytułu zobowiązań podatkowych,
 • zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek,
 • nadanie numerów REGON i NIP,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z CEIDG.

Na koszty kredytu hipotecznego składają się nie tylko odsetki i prowizja banku, ale także szereg kosztów okołokredytowych (wymagane przez bank ubezpieczenia, promesa udzielenia kredytu, która w niektórych bankach wydawana jest bezpłatnie, w innych jest odpłatna, operat szacunkowy).

Do tego kupujący mieszkanie musi mieć na uwadze konieczność wniesienia opłat sądowych z tytułu dokonania wpisu hipoteki do księgi wieczystej, uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości nieruchomości (chyba że dom lub mieszkanie jest kupowane bezpośrednio od dewelopera).

Jeśli w procesie nabycia mieszkania wziął udział pośrednik nieruchomości, trzeba również uwzględnić jego prowizję (z reguły 2-4% wartości transakcji).

Dopiero uwzględnienie tych wszystkich wydatków pozwala odpowiedzieć na pytanie, ile tak naprawdę kosztował kredyt hipoteczny.

Konstrukcyjnie kredyt hipoteczny na budowę domu nie różni się od kredytu na zakup istniejącego domu lub mieszkania, ale są między nimi pewne praktyczne różnice.

Najważniejsza dotyczy sposobu wypłacenia pieniędzy. O ile w przypadku kupienia mieszkania lub już stojącego domu bank wypłaca od razu całą kwotę, to w przypadku budowy dzieli wypłatę na mniejsze części.

Kredyty hipoteczne na budowę domu są dzielone na transze wypłacane w miarę postępów w budowie. Wypłata pierwszej transzy jest najczęściej realizowana zaliczkowo na podstawie wyceny nieruchomości. Wypłata każdej kolejnej transzy jest uzależniona od rozliczenia prac budowlanych, na które klient otrzymał środki w poprzedniej transzy.

Banki wymagają faktur i rachunków na potwierdzenie wykonania prac, ale z reguły nie oczekują faktur obejmujących 100% inwestycji na danym etapie, ale wystarczają im faktury obejmujące ok. 6% wartości.

Jeśli wybudowanie domu okaże się tańsze niż zakładał inwestor, istnieje możliwość, by nie uruchamiać ostatniej transzy.