Skip to content

Obniżenie raty kredytu

Kredytobiorcy zadają sobie pytanie, czy jest sposób na to, żeby – zgodnie z prawem i najlepiej bez powiększania sumy zadłużenia – obniżyć koszty kredytu, tak by raty kredytowe nie uderzały tak silnie rodzinny budżet. Podpowiadamy, w jaki sposób to zrobić.

Zanim wyjaśnimy, w jaki sposób kredytobiorcy mogą sobie ulżyć w miesięcznych rozliczeniach, przypomnijmy, co składa się na ratę kredytu. Najważniejszym elementem jest oprocentowanie, które jest stałe przez cały okres trwania zobowiązania.

Ponadto na koszt kredytu składają się:

 • prowizja banku – jednorazowa opłata, jaką bank dolicza w związku z udzieleniem kredytu,
 • ubezpieczenia – w przypadku kredytu hipotecznego bank oczekuje cesji ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia nieruchomości. Kredytobiorca ma obowiązek wykupić polisy na co przynajmniej minimalną kwotę oznaczoną przez bank.

Przed zawarciem umowy kredytu kredytobiorca ponosi też różne opłaty okołokredytowe. Jest ich najwięcej, gdy w grę wchodzi kredyt hipoteczny. Mają charakter jednorazowy i nie muszą być ponoszone już po przyznaniu kredytu.

Sposoby na obniżenie rat kredytu – lub czasowe wstrzymanie płatności, tak by kredytobiorca mógł „złapać oddech” między płatnościami – różnią się w zależności od tego, czy mówimy o kredycie hipotecznym czy gotówkowym (konsumenckim).

Kredyt hipoteczny – co może zrobić kredytobiorca?

 1. Wakacje kredytowe – to wprowadzone w 2022 roku zawieszenie spłaty, które może dotyczyć części kapitałowej raty, części odsetkowej albo obu naraz. Korzystający z wakacji kredytowych odracza płatność rat, ale one nie znikają, to nie jest równoznaczne z ich umorzeniem.
 2. Pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców – przeznaczony jest on dla kredytobiorców mających zaciągnięty kredyt mieszkaniowy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

   

  Fundusz zapewnia pomoc osobom, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • w dniu złożenia wniosku do Funduszu mają status bezrobotnego,
  • miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przez kredytobiorcę przekraczają 60% dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe,
  • miesięczny dochód gospodarstwa domowego kredytobiorcy, pomniejszony o koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, a kwota ta jest okresowo waloryzowana i wskazywana osobno dla gospodarstw jednoosobowych i dla gospodarstw wieloosobowych.

3. Nadpłacanie rat kredytu – im szybciej zmniejszysz wysokość zobowiązania, tym wolniej będzie narastało oprocentowanie od pozostałej do spłaty sumy. To dlatego, że dzięki nadpłacie kwota pożyczonego kapitału zmniejszy się szybciej niż to wynika z harmonogramu, więc odsetki będą się naliczały od niższej kwoty. Nie każdy bank umożliwia darmowe nadpłacanie raty od dowolnego momentu: przed pierwszym nadpłaceniem kredytobiorca powinien się upewnić, czy może bez dodatkowych kosztów przelewać na konto banku sumy większe niż wynikające z umowy. Jeśli już w momencie zaciągania kredytu kredytobiorca wie, że będzie mógł spłacić go szybciej, dokonując wyboru oferty powinien brać pod uwagę banki, które zezwalają na nadpłacanie bez konsekwencji finansowych.

4. Refinansowanie kredytu hipotecznego – to przeniesienie posiadanego kredytu do innego banku, który oferuje lepsze warunki spłaty. Bank udzielający kredytu refinansowego spłaci w całość zobowiązania na rzecz banku, który udzielił kredytu, a klient będzie w przyszłości spłacał kredyt na nowe konto. Należy pamiętać, że umowa kredytowa to nie cyrograf podpisywany na wiele lat z jednym bankiem – można go w łatwy sposób przenieść do innego banku. Zwłaszcza teraz, gdy akcja kredytowa znacznie padła porównaniu do sytuacji przed kilkunastu miesięcy, banki są zainteresowane pozyskiwaniem klientów z różnych źródeł – w tym refinansowaniem kredytów. Warto skontaktować się z kilkoma instytucjami i poprosić o warunki finansowe takiego przeniesienia.

Kredyt gotówkowy – jak obniżyć miesięczne raty? Podsumowanie

Podsumowując, do najpopularniejszych sposobów obniżenia raty kredytu gotówkowego należą:

 • konsolidacja istniejących zobowiązań – polecana jest osobom, które spłacają kilka kredytów lub pożyczek. Konsolidacja polega na połączeniu wszystkich zobowiązań w jedno, co obniża koszty obsługi kredytów;
 • refinansowanie kredytu – polega na przeniesienie zobowiązania do innego banku, który posiada korzystną ofertę. Wszystkie formalności przeprowadza „nowy” bank;
 • nadpłata kredytu – podobnie jak przy kredycie hipotecznym, klient musi upewnić się, że nadpłata nie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Nadpłata kredytu, która skutkuje wcześniejszym spłaceniem zobowiązania, to najkorzystniejszy sposób na obniżenie raty kredytu;
 • wydłużenie okresu spłaty zobowiązania – powoduje ono, że suma zadłużenia spłacana będzie przez większą liczbę miesięcy lub lat. Pojedyncze miesięczne raty ulegną zmniejszeniu, ale wydłużenie okresu płaty podniesie koszt całego zobowiązania, bo odsetki będą się naliczały przez dłuższy czas. Wydłużenie okresu spłaty powinno być więc traktowane jako ostateczne, gdy inne rozwiązania nie wchodzą grę.

Chcesz zmniejszyć koszty kredytu? Skontaktuj się z nami! Nasi eksperci kredytowi świadczą bezpłatne usługi doradztwa. Zapoznają się z Państwa sytuacją i zaproponują najlepszą ofertę!