Skip to content

Wcześniejsza spłata kredytu

Kredyty zawsze są zaciągane na określoną liczbę lat, ale jeśli klient czuje się na siłach, może spłacić je wcześniej – w całości lub w części – czyli może nadpłacić kredyt. Dzięki temu wcześniej uwolni się od zobowiązań wobec banku, a także zaoszczędzi.

Działa tu zasada: im krótszy okres kredytowania, tym niższa wysokość odsetek, a w wielu przypadkach szybsza spłata skutkuje też możliwością odzyskania nadpłaconej prowizji.

Dobry kredyt to tani kredyt: taki, którego spłacanie nie stanowi nadmiernego obciążenia dla domowego budżetu i nie powoduje, że rodzina żyje w nieustannym strachu, czy w razie wzrostu wysokości raty (co jest skutkiem podniesienia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej) albo zmniejszenia zarobków będzie w stanie terminowo go spłacać.

Wcześniejsza spłata skutkuje tym, że zwrócisz bankowi niższą sumę, niż gdybyś spłacał raty według ustalonego harmonogramu.

Czy warto wcześniej spłacić kredyt hipoteczny?

Już na etapie zawierania umowy kredytowej można zadbać o to, by warunki kredytu były jak najbardziej atrakcyjne: wysoki wkład własny, dobra sytuacja finansowa (czyli wysoka zdolność kredytowa) oraz skorzystanie z cross-sellingu, czyli z innych produktów oferowanych przez bank, mogą wpłynąć na obniżenie marży albo prowizji banku.

Kolejnym działaniem jest wcześniejsza spłata kredytu.

Nadpłacanie kredytu będzie miało ten skutek, że szybciej ubywa kapitału do spłaty, więc odsetki naliczają się od coraz niższych kwot. Szczególnie korzystne jest nadpłacenie kredytu w sytuacji, gdy raty są malejące, czyli w pierwszych latach obowiązywania raty są wysokie, a w kolejnych latach zmniejszają się.

Odsetki naliczane od wysokiej raty kapitałowej są wyższe niż od niskiej, więc oszczędności w pierwszych latach spłacania kredytu są zdecydowanie bardziej odczuwalne niż później, gdy rata kapitałowa maleje.

Wcześniejsza spłata ze zmniejszeniem wysokości raty czy ze skróceniem okresu kredytowania?

Przed dokonaniem nadpłaty zadecydujesz, czy będzie się ona wiązała ze zmniejszeniem miesięcznych rat przy zachowaniu czasu trwania umowy, czy też raty będą cały czas w tej samej wysokości, za to nadpłata spowoduje skrócenie czasu trwania umowy.

Decyzja zależy od Twoich potrzeb. Jeśli zależy Ci na tym, by płacić niższe raty, ale przez czas wskazany w umowie, wybierz nadpłatę bez skrócenia okresu kredytowania. W tym wariancie już po kilku miesiącach regularnego nadpłacania zobaczysz, że raty są mniejsze i w mniejszym stopniu obciążają Twój budżet domowy.

Jeśli natomiast możesz płacić raty w ustalonej wysokości, wybierz wariant nadpłaty ze skróceniem okresu obowiązywania umowy. Szybciej spłacisz część kapitałową (czyli kapitał kredytu, a więc jego część pozostałą do spłaty), więc zmniejszy się „podstawa”, od której bank wylicza odsetki. Przy regularnym nadpłacaniu znacząco zmniejszy to koszt całego kredytu.

Wcześniejsza spłata kredytu – najczęstsze pytania

Nadpłacanie kredytu jest korzystne w sytuacji, gdy można to robić bez konsekwencji finansowych, a więc jeśli bank nie naliczy z tego tytułu swego rodzaju kary. Zanim zaczniesz nadpłacać kredyt, sprawdź, czy umowa nie przewiduje prowizji za wcześniejszą spłatę.

Ile taka prowizja może wynieść? Tu wiele zależy od tego, kiedy zawarłeś umowę kredytową. Jeśli przed 22 lipca 2017 roku, to obowiązywały niekorzystne dla klientów przepisy, które pozwalały bankom naliczać wysoką prowizję za wcześniejszą spłatę.

Po tej dacie zaczęły obowiązywać znacznie bardziej korzystne dla kredytobiorców zasady. Jeśli spłacisz wcześniej kredyt hipoteczny z malejącymi ratami, to bank może pobierać prowizję tylko w okresie 3 pierwszych lat od dnia podpisania umowy kredytowej. Po tym czasie nadpłacasz bez dodatkowych kosztów.

Jeśli jednak spłacasz kredyt z równymi ratami, to bank może pobrać z tego tytułu prowizję przez cały okres obowiązywania umowy. Nie ma tu jednak dowolności w ustalaniu wysokości prowizji: nie może ona być wyższa niż 3% całości zobowiązania wobec banku. Dodatkowo nie może również przekroczyć wysokości odsetek, które były naliczone w okresie roku do chwili spłaty.

Wiele banków, chcąc być bardziej konkurencyjnymi, w ogóle rezygnuje z prowizji. Jeśli więc zawierając umowę kredytową zakładasz, że będziesz w stanie wcześniej spłacić zobowiązanie, koniecznie zapytaj, czy możesz to zrobić bez dodatkowych kosztów.

Tak naprawdę do wcześniejszej spłaty możesz przygotować się już w momencie wybierania kredytu. Ustal, czy możesz nadpłacać kredyt albo nawet spłacić go w całości bez prowizji.

Jeśli zakładasz, że będziesz dysponował na tyle dużymi środkami, że nadpłata nie będzie stanowiła uszczerbku dla Twoich finansów, to niech możliwość darmowego nadpłacania będzie jednym z głównych kryteriów, jakie bierzesz pod uwagę przy wyborze oferty banku.

Ustal też, czy o zamiarze nadpłacania musisz poinformować bank, czy też jest to możliwe bez wcześniejszej notyfikacji, jedynie poprzez wybór w bankowości elektronicznej odpowiedniego polecenia i wpisanie innej kwoty, niż wynikająca z harmonogramu spłat.

Przeanalizuj, czy bardziej opłaca Ci się nadpłacanie ze zmniejszeniem kolejnych rat, ale utrzymaniem czasu trwania umowy, czy zwiększenie wysokości raty przy jednoczesnym skróceniu czasu trwania umowy.

Po dokonaniu całkowitej spłaty kredytu złóż wniosek w banku o wydanie zaświadczenia o całkowitej spłacie i zgody na wykreślenie hipoteki. Złóż wniosek w wydziale ksiąg wieczystych i kontroluj, czy wpis w księdze wieczystej został zaktualizowany.

Sytuacja kredytobiorców jest zróżnicowana, więc nie zawsze nadpłacanie kredytu w danym momencie będzie opłacalne. Z poważny dylematem mierzą się kredytobiorcy w czasie, gdy w związku z wysokimi stopami raty kredytów wzrosły dwukrotnie w porównaniu do stanu z wczesnej jesieni 2021 roku.

Czy nadpłacać kredyt, skoro nie zmniejszy to znacząco części kapitałowej? Czy nadpłacanie zaraz po skorzystaniu z wakacji kredytowych ma sens?

Możesz też zastanawiać się, czy korzystniej będzie wybrać nadpłatę, która skutkować będzie zmniejszeniem raty, czy też skrócić okres kredytowania. Zgłoś się do ekspertów finansowych Sofinanse!

Po zapoznaniu się z warunkami umowy – oraz z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej – podpowiemy najlepsze rozwiązanie. Jeśli masz więcej kredytów, pomożemy w ich skonsolidowaniu albo doradzimy, w jaki sposób przenieść kredyt do innego banku, który ma korzystniejszą ofertę.