Skip to content

Kredyt dla spółki z o.o. – rodzaje i warunki

Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której jesteś wspólnikiem, potrzebuje pieniędzy na sfinansowanie budowy nowego zakładu lub zakup licencji? A może łatwiej będzie jej planować działania, jeśli będzie miała do dyspozycji kredyt obrotowy, którym można finansować drobne bieżące wydatki, a nawet pensje pracowników?  A może spółka posiada nieruchomość, co otwiera przed nią szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego? I jak najkorzystniej nabyć flotę samochodów i drogie maszyny?

Dobrze dobrana usługa finansowa pozwala rozwiązać każdy z tych dylematów. Oferta kredytów dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo szeroka i pozwala pozyskać pieniądze na rozwój, zaś dzięki leasingowi przedsiębiorcy mogą wyposażyć się w samochody i inne urządzenia bez konieczności kupowania ich za pełną cenę.

Przedstawiamy najpopularniejsze rozwiązania finansowe dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czym jest spółka z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jeden z rodzajów spółek kapitałowych. Jej najważniejszą cechą jest brak odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki: spółka ma własny majątek i to z niego swoich roszczeń dochodzą wierzyciele. Wspólnicy nie muszą się obawiać, że komornik zajmie ich prywatny majątek, by uzyskać środki dla wierzycieli, czyli osób lub przedsiębiorców, wobec których spółka ma jakieś zadłużenie.

Ponadto spółka z o.o. działa przez organy: do obowiązkowych należą zarząd i zgromadzenie wspólników, w pewnych sytuacjach powoływana jest także rana nadzorcza.

Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. jest polecane przedsiębiorcom, którzy planują rozwój i zdobycie dużej liczby klientów, a więc zależy im na tym, by oddzielić swój prywatny majątek od zobowiązań spółki. Bezpieczeństwo to tylko jeden z powodów atrakcyjności spółki z o.o.: drugim jest przekonanie, ze firma prowadzona w tej formie to wiarygodny, bezpieczny kontrahent. Łatwiej przekonać do współpracy poważnego partnera, dostawcę lub klienta, gdy prowadzi się spółkę z o.o., a nie spółkę osobową, np. spółkę jawną. Jeśli firma prowadzona w formie spółki cywilnej (która jest de facto umową co najmniej dwóch przedsiębiorców), jawnej czy komandytowej dobrze sobie radzi i ma ambitne plany rozwoju, to w pewnym momencie kwestią prestiżu staje się przekształcenie jej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Również banki chętnie współpracują ze spółkami z o.o. i są w stanie zaproponować korzystne warunki udzielenia kredytu.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny pozwala firmie otrzymać środki na planowanie inwestycji, a więc różnego rodzaju przedsięwzięć zwiększających dochody biznesu, umacniające jego pozycję na rynku, wejście na nowy rynek. Są to jednocześnie kredyty celowe, a więc środki muszą zostać przeznaczone na realizację zadania określonego w umowie kredytowej.

Na co można przeznaczyć pieniądze z kredytu inwestycyjnego?

  •       Za pomocą kredytu można sfinansować nabycie trwałego majątku, ale też dóbr niematerialnych, prawnych (np. licencje, patenty)
  •       Pieniądze można przeznaczyć na nabycie przedsiębiorstwa lub jego części albo zakup długoterminowych papierów wartościowych
  •       Środki mogą zostać wykorzystane na zakup lub dzierżawę ruchomości lub nieruchomości, rozbudowę istniejącej bazy produkcyjnej, zaprojektowanie nowych rozwiązań.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy to produkt finansowy przeznaczony do finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Skierowany jest wyłącznie do firm, nie mogą z niego skorzystać klienci indywidualni.

Kredyt obrotowy ma na celu finansowanie zakupów niezbędnych do zwykłego funkcjonowania przedsiębiorstwa, a nie rozbudowę przedsiębiorstwa czy wejście na nowe rynki.

Środki z kredytu obrotowego można przeznaczyć:

  •       na dowolny cel służący zapewnieniu płynności finansowej
  •       pokrycie pensji pracowniczych
  •       zapłatę rachunków za media, energię
  •       rozliczenia z dostawcami.

Kredyt obrotowy nie może zostać wykorzystany do otwarcia firmy.

Kredyt hipoteczny

Istotą kredytów hipotecznych jest ustanowienie zabezpieczenia w formie nieruchomości. Informacja o takim zabezpieczeniu wpisywana jest do księgi wieczystej. W razie gdyby firma zaprzestała spłacania rat kredytu i nie wykazała chęci do ustalenia innego sposobu spłaty, bank może zająć nieruchomość i doprowadzić do jej sprzedaży. To jednak ostateczność!

Kredyty hipoteczne są bezpieczne i tanie – właśnie ze względu na zabezpieczenie w postaci nieruchomości. Najczęściej jest to ziemia lub budynek należący do firmy: jej siedziba lub zakład produkcyjny. Procedura udzielenia kredytu jest podobna do udzielania kredytu hipotecznego osobie fizycznej: rzeczoznawca majątkowy określa wartość nieruchomości i na tej podstawie bank proponuje wysokość kredytu. Oczywiście przeprowadza również pełne badanie zdolności kredytowej przedsiębiorcy.

O kredyt hipoteczny może się ubiegać zarówno niewielka spółka z o.o., jak i duże przedsiębiorstwo – kluczowe jest posiadanie nieruchomości i zdrowa sytuacja finansowa. Duże zainteresowanie kredytami hipotecznymi wynika z wysokiej maksymalnej kwoty zobowiązania i długiego okresu kredytowania – zwłaszcza gdy porównamy je z kredytem obrotowym czy gotówkowym.

Jeśli firma nie będzie spłacała rat i nie będzie współpracowała z bankiem dla rozwiązania problemu (np. nie zgodzi się na zmniejszenie wysokości rat przy jednoczesnym wydłużeniu okresu spłaty albo nie ustanowi innego zabezpieczenia), to i dojdzie do egzekucji komorniczej, to hipoteka da wierzycielowi pierwszeństwo do środków otrzymanych ze sprzedaży nieruchomości.

Zobacz także: Warunki uzyskania kredytu hipotecznego

Leasing

Leasing został zdefiniowany w art. 709 par. 1 Kodeksu cywilnego, gdzie czytamy, że przez umowę tego rodzaju finansujący (leasingodawca) zobowiązuje się do oddania do używania lub używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony określonych aktywów na rzecz korzystającego. Wcześniej przedmiot musi zostać nabyty przez leasingodawcę od oznaczonego zbywcy.

Leasing funkcjonuje w dwóch postaciach: pożyczki leasingowej i leasingu operacyjnego.

Pożyczka leasingowa jest produktem zbliżonym do kredytu, z tym że finansującym nie jest bank, lecz firma leasingowa. Tego rodzaju pożyczka jest szczególnie atrakcyjna dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT oraz firm, które korzystających z dotacji unijnych. Czas trwania umowy jest dostosowywany do ustaleń stron.

Leasing operacyjny polega na udostępnieniu przedsiębiorcy przedmiotu, ale bez przenoszenia prawa własności tej rzeczy. Z chwilą odebrania rzeczy klient płaci opłatę wstępną, a później miesięczne raty. Najczęściej słyszymy o leasingu samochodów, ale może to dotyczyć wszystkich innych urządzeń: maszyn produkcyjnych, komputerów…

Pomoc w uzyskaniu kredytu dla spółki z o. o.

Jak widać, oferta kredytów dla przedsiębiorców jest bogata. Jeśli do tej pory nie korzystałeś z żadnej formy wsparcia, trudno może Ci być wybrać najkorzystniejszą, a przy okazji taką, która w największym stopniu będzie odpowiadała potrzebom Twojej spółki.

Skontaktuj się z nami, a doradcy Sofinanse pomogą Ci wybrać najkorzystniejsza ofertę. Współpracujemy z największymi bankami, więc przygotujemy ofertę i pomożemy skompletować niezbędne załączniki dla banku.

Nie ma znaczenia, w jakiej branży działa Twoja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i w jakiej skali prowadzisz działania.

Nasze biuro mieści się w Jeleniej Górze, ale obsługujemy klientów z całej Polski.