Skip to content

Indywidualne konto emerytalne – czy warto?

Indywidualne Konto Emerytalne to forma dobrowolnego oszczędzania na emeryturę. Pozwoli uzupełnić emeryturę wypłacaną przez ZUS, a co ważne – uzbierana suma jest zwolniona z podatku dochodowego.

Świadczenia emerytalne wypłacane przez ZUS i otwarte fundusze emerytalne mogą się okazać niewystarczające. Osoby pracujące powinny wcześniej zastanowić się nad uzupełnieniem tych wpływów. Warto zainteresować się Indywidualnymi Kontami Emerytalnymi, które mogą stanowić optymalne rozwiązanie.

Czym jest indywidualne konto emerytalne?

Indywidualne konto emerytalne to jedna z form dobrowolnego oszczędzania na emeryturę (trzeci filar emerytalny) i uzupełnia świadczenia, które przyszłości wypłacane będą przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (pierwszy filar) i otwarte fundusze emerytalne (drugi filar).

Gromadzenie dodatkowych środków emerytalnych jest szczególnie ważne w świetle prognoz emerytalnych Polaków. Istnieje ryzyko, że statystyczny emeryt będzie otrzymywał z ZUS świadczenie, które stanowić będzie maksymalnie 30-40% ostatniej pensji. Tak niskie emerytury nie zapewnią godnego życia i dlatego każdy powinien zacząć już wiele lat wcześniej przygotowywać swoje finanse na czas po zakończeniu aktywności zawodowej.

Warto rozważyć nieobowiązkowe formy oszczędzania, takie właśnie jak IKE.

IKE czy IKZE – co wybrać?

IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) to inny wariant dodatkowego dobrowolnego oszczędzania w trzecim filarze. Można jednocześnie posiadać oba produkty finansowe, ale jedna osoba może mieć tylko jedno konto danego typu.

Roczny limit na IKZE wynosi 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Pieniądze z IKZE można wypłacać, gdy oszczędzający skończy 65 lat i dodatkowo przez ostatnie 5 lat dokonywał wpłat. Środki wpłacane na IKZE można odliczyć od podatku i tym samym zmniejszyć wysokość rocznych zobowiązań.

Największą zaletą IKE wobec IKZE jest to, że można przedterminowo wycofać część środków – z IKZE można wypłacić tylko całość. Przy przedterminowej wypłacie z IKZE trzeba je w rocznym zeznaniu podatkowym dopisać jako „przychód z innych źródeł”, co może skutkować przejściem w wyższy próg podatkowy i koniecznością zapłacenia większego podatku.

Za to IKZE umożliwia zmniejszenie podatku, więc opłaca się osobom, które chciałyby legalnie obniżyć wysokość płaconego zobowiązania, a do tego zarabiają na tyle dobrze, że mogą na wiele lat „zamrozić” pieniądze w IKZE.

Najczęstsze pytania o IKE

Ile płaci się przy wycofaniu pieniędzy z IKE?

Wypłata z Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego możliwa jest po ukończeniu przez posiadacza Konta 65 roku życia i spełnieniu dodatkowego warunku – dokonania wpłat przynajmniej w 5 latach. Wycofując środki, zapłaci 10% zryczałtowanego podatku dochodowego.

Jak wygląda dziedziczenie środków z IKE?

Po śmierci posiadacza konta w trakcie trwania umowy zgromadzony kapitał trafia do wskazanej przez niego osoby. Osoby dziedziczące nie zapłacą z tego tytułu podatku od spadków i darowizn.

Czy warto oszczędzać na IKE?

Uzbierana w IKE suma zwolniona jest z podatku dochodowego – pod warunkiem, że posiadacz IKE wypłaca środki po ukończeniu 60. roku życia lub nabyciu uprawnień emerytalnych i ukończeniu 55 roku życia.

Ile odkładać na IKE?

Wpłaty na konto IKE nie mogą być dowolne, obowiązuje górny limit. Wynosi on 3-krotność prognozowanego na rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Przeciętne prognozowane wynagrodzenie brutto w 2023 r. zostało ustalone na poziomie 6 935 zł, a więc maksymalna kwota wpłaty na IKE wyniesie 20 805 zł.

Czy można wypłacić środki z IKE?

Z IKE można wypłacić przed terminem dowolną część pieniędzy. Nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami, trzeba jedynie odprowadzić podatek od dochodów kapitałowych. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy na IKE wcześniej zostały przeniesione pieniądze z Pracowniczego Programu Emerytalnego. Takie oszczędności trzeba będzie pomniejszyć o rozliczenie z ZUS (do 30%).

Inaczej wygląda to w przypadku IKZE, które nie przewiduje wypłat częściowych. Posiadacz konta może złożyć jedynie dyspozycję wypłaty wszystkich zgromadzonych oszczędności.

Wypłata środków z IKZE wiąże się też z koniecznością doliczenia całej wypłaconej kwoty do dochodu za dany rok i opłacenia podatku dochodowego.

Gdzie założyć IKE?

Możliwość założenia Indywidualnego Konta Emerytalnego oferują banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne, powszechne towarzystwa emerytalne i domy maklerskie.